سامانه جامع اطلاعات سالن های سینمای ایران

Information Of Iranian Cinema Halls Owners

   
   
   

   خانه  |  اطلاعات سالن هاي سينمايي كشور  |  اخبار  |  درباره ما  |  تماس با ما 

   متن خبر

در سال هاي اخير فارابي به عنوان متولي اكران فيلم خارجي عملكرد موفقيت آميزي نداشته است

اكران فيلم خارجي راهي براي جذب مخاطبان گريز پاي سينما

با وجود اينكه وضعيت گيشه فيلم هاي ايران جز مواردي استثنايي جالب توجه نيست و با اينكه تعدادي از سينماداران يكي از راه حل هاي معضل ريزش مخاطب را اكران فيلم خارجي مي دانند هنوز هم نمايش عمومي فيلم هاي خارجي مخالفان گسترده اي دارد. در واقع سينماداران هنوز هم دارند تاوان سياست غلط ورود بي رويه فيلم خارجي در دهه پنجاه را پس مي دهند. در سه دهه اخير بنياد سينمايي فارابي متولي اكران كنترل شده فيلم خارجي بوده. تجربه سال هاي اخير فارابي در اكران فيلم خارجي از شكستي كامل حكايت دارد. به نظر مي رسد با تغيير مديران سينمايي، يكي از سياست هايي كه بايد در آن تجديد نظر صورت گيرد، نحوه رويكرد به اكران فيلم خارجي است.

فيلمهاي خارجي بايد 30-20 درصد از ظرفيت سالن هاي ما را پر كند

محمد قاصد اشرفي اكران فيلمهاي خوب خارجي را عاملي براي ايجاد انگيزه و رقابت بين سينماگران داخلي دانست. رئيس انجمن سينماداران در گفتگو با باني فيلم بيان داشت: در هيچ جاي دنيا شما نميبينيد كه تنها فيلمهاي توليدي خودشان را در معرض نمايش بگذارند. به عبارت ديگر در تمام كشورها هم توليدات داخلي دارند و هم توليدات وارداتي. در نتيجه تنوع فيلم و حق انتخاب براي مخاطب بالا ميرود.

سامانه جامع اطلاعات سالن های سینمای ایران

وي در ادامه افزود: اكثر صاحب نظران معتقدند چيدمان اكران سال 92 تا به اينجا چيدمان متنوع و مناسبي بوده است و بنابراين مردم به سينما رفتن راغب شدند، اما متأسفانه بايد بگويم كه در كل فيلمهاي سينماي ما ضعيف هستند و به همين دليل است كه هر روز شاهد ريزش مخاطب بيشتري هستيم. عموماً فيلمها بي كيفيت اند و از سوژه جذاب و فيلمنامه مناسبي برخوردار نيستند. با توجه به اين دست فيلمهاي ايراني، اگر فيلمهاي خارجي خوب و با كيفيتي وارد بازار شوند، مسلماً ميتوانند رقابت براي ساخت فيلم بهتر را بين فيلمسازان بالا ببرند. اين امر در صورتي محقق است كه همان طور كه گفتم فيلمهاي خارجي خوب وارد بازار شوند. يعني بنياد فارابي تنها فيلم‌‌هاي انتخابي خودش را وارد بازار نكند و اجازه دهد پخشكننده ها با ضوابط و قوانين جمهوري اسلامي فيلم هايي را وارد كنند و همان ها را به مخاطبان عرضه نمايند.

محمد قاصد اشرفي افزود: چون اكثر فيلمهاي خارجي از ساخت خوب و فيلمنامه با كيفيتي برخوردارند، تنوع را براي انتخاب مخاطب بالا ميبرند و اين عاملي ميشود تا تهيهكنندگان و فيلمسازان ايراني دقت بيشتري روي توليد و انتخاب سوژههايشان نمايند. به عنوان مثال اگر در شهري تنها يك نانوايي وجود داشته باشد مسلماً مردم چارهاي جز خريد نان از آنجا ندارند، هر چند نانش فاقد كيفيت مطلوبي باشد، اما اگر چند نانوايي در همان شهر وجود داشته باشد، آنها در رقابت با يكديگر سعي ميكنند نان بهتري را تحويل مردم دهند. من به عنوان يك سينمادار اين ادعا را دارم كه اكران عمومي فيلمهاي خارجي باعث رونق فيلمهاي ايراني ميشود. يعني واقعاً ايجاد انگيزه بين سينماگران ميكند. شخصاً يكي از طرفداران اين طرح هستم و معتقدم فيلمهاي خارجي بايد 30-20 درصد از ظرفيت سالنهاي ما را پر كند تا رقابت سالمي بين فيلمهاي ايراني و خارجي صورت گيرد. ضمن اينكه ما بايد بيشترين سعي مان را در تشخيص ذائقه و جذب مخاطب داشته باشيم و از هر ابزاري كه آنها را به سالن هاي سينما ميكشد بهره لازم را ببريم.

وي در خاتمه خاطرنشان ساخت: اگر ما در زمينه اكران فيلم خارجي بسترسازي نكنيم و نتوانم اين قبيل فيلمها را وارد چرخه اكران كشورمان سازيم اجحاف زيادي در حق مخاطبان انجام داديم، از جمله اينكه حق انتخاب را از مخاطب ميگيريم و اين ظلمي است هم در مورد مردم و هم در مورد سالن هاي سينما كه از نظر اقتصادي با مشكلات عديدهاي مواجهاند. اگر پخش اين فيلمها به بخش خصوصي واگذار شوند و آنها بتوانند تبليغ خوبي براي اكرانشان داشته باشند مسلماً مورد استقبال مردم قرار خواهند گرفت. در واقع مسئله اكران فيلمها خيلي حائز اهميت است و اين عامل نقش پررنگي در جذب مخاطب ايفا ميكند. به همين دليل است كه همين چند فيلم خارجي هم كه از طريق پخش كننده دولتي اكران محدودي داشته از تبليغات گستردهاي برخوردار نبوده و بنابراين استقبال مردم را در پي نداشته است.

اكران عمومي فيلمهاي خارجي به نفع سينماي ايران است

رضا سعيدي پور گفت: فارابي براي نمايش فيلمهاي خارجي بايد تمركز خود را روي فيلمهايي بگذارد كه به ذائقه مخاطب ايراني خوشايند است.

مدير پرديس سينمايي آزادي ضمن بيان اين مطلب كه اكران عمومي فيلمهاي خارجي در پرديسها به نفع سينماي ايران است، در گفتوگو با باني فيلم بيان داشت: اكران عمومي فيلمهاي خارجي در سينماي تك سالنه به ضرر سينماي ايران است و با توجه به اينكه ما در حال حاضر در سطح شهر تهران و شهرستانها سينماهاي چند سالنه هم داريم، فكر ميكنيم نه تنها اكران عمومي اين فيلمها مضرر نيست، بلكه به نفع سينماي ايران نيز است.

وي در ادامه افزود: طي چند سال اخير اكران فيلمهاي خارجي مختص به بنياد سينمايي فارابي بوده و فيلمهايي كه فارابي آورده به غير از چندتاي آنها كه فروش خوبي داشته، باقي از استقبال تماشاگران برخوردار نبوده است. به نظرم اگر بنياد فارابي تمركز خود را روي فيلمهايي بگذارد كه به ذائقه مخاطب ايراني خوشايند است و آنها را براي نمايش در سانسهاي آخر شب پرديسها انتخاب كند، بسيار خوب است و باعث رونق فيلمهاي ايراني هم خواهد شد.

بيشتر بايد به سينماي خودمان پرداخت تا سينماي جهان

محمد احمدي خاطرنشان ساخت: مسؤولان وقتي استقبال ضعيف مخاطبان از اكران فيلمهاي خارجي را ميبينند، برنامهريزي دقيق و مدوني راجع به اين موضوع نميكنند.

كارگردان شاعر زباله ها ضمن بيان اين مطلب كه شخصاً علاقه چنداني به اكران عمومي فيلمهاي خارجي ندارم، خاطرنشان ساخت: فكر ميكنم بيشتر بايد به سينماي خودمان پرداخت و بايد انرژي كه براي اكران فيلمهاي خارجي ميگذاريم براي فيلم هاي خودمان بگذاريم. ضمن اينكه اكثر فيلمهاي خارجي هم شايد مناسب اكران در داخل كشور نباشند و وقتي از بابت نظارت صحنه هايي از فيلم كوتاه ميشود و داستان را به نحوي در زيرنويس يا دوبله تغيير ميدهند، طبيعتاً مخاطب متوجه ميشود و خيلي با آن ارتباط برقرار نميكند. بنابراين مخاطبان كمتر به ديدن فيلمهاي خارجي در اكران عمومي علاقه نشان ميدهند، ضمن اينكه وجود DVD‌‌هاي زيرنويسدار و به روز نيز در اين امر دخيل است. چون اگر به اكثر فيلمهاي روز دنيا هم كه در اين مدت اكران شدهاند دقت كنيد، متوجه ميشويد كه DVD هايشان سريعتر از اتمام اكرانشان در خارج از كشور، در ايران با زيرنويس فارسي و البته با هزينه اندك پخش ميشود. بنابراين مسؤولان وقتي ميبينند استقبال چنداني از اين موضوع نميشود، خودشان هم خيلي برنامهريزي دقيق و مدوني در اين زمينه نميكنند.

علاقه مندان سينماهاي جهان فيلمها را DVD ميبينند

داريوش بابائيان گفت: اگر سينماهاي خاصي براي پخش فيلمهاي خارجي در نظر گرفته شوند، اين فيلم‌‌ها ميتوانند همزمان با اكران روز جهاني در ايران هم به نمايش درآيند.

در خصوص عدم اكران گسترده فيلمهاي خارجي در سينماها به باني فيلم گفت: در حال حاضر براي اكران فيلمهاي ايراني هم كمبود سينما داريم. فيلمهاي خارجي هم هيچ زمان با حساب و كتاب اكران نميشوند و از طرف كمپاني ها بعضي مواقع يك فيلم توسط فارابي يا حوزه هنري خريداري ميشود و اكران عمومي شان اكثراً با شكست مواجه ميشود. به اين دليل كه فيلم هاي خارجي روز دنيا از طريق اينترنت و به شكل DVD وارد ايران ميشوند و كساني كه علاقهمند به اين سينما هستند ميتوانند آنها را در منازلشان ببينند. در كنار اين مطلب مسلماً بعضي از مردم علاقهمند به ديدن اينگونه فيلمها به شكل عمومي هستند كه اگر سينماهاي خاصي براي پخش اين آثار در نظر گرفته و برنامهريزي جامعي راجع به اين موضوع شود، اين فيلمها ميتوانند همزمان با اكران روز جهاني در ايران هم به نمايش درآيند.

منبع خبر: بانی فیلم آنلاین | ساناز قنبري
آماده سازي و تنظيم خبر: مدير سايت | 22 شهریور ماه 1392

 

 
 اگر مايليد براي خودتان، يا تبليغ محصولات شركتتان، سايت اينترنتي داشته باشيد، از اين صفحه بازديد كنيد.        
 تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه توليد محتواي دسته جدا می باشد و بر اساس ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مولفان، هرگونه کپی برداری از آن پیگیرد قانونی خواهد داشت.
 Copyrights All Right Reserved | تمامی خدمات و فعالیت‌ های این وب سایت، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 طراحي، راه اندازي و پشتيباني: گروه توليد محتواي دسته جدا - abandApart.ir